หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด
November 14, 2019
การประชุม Research and Innovation Advisory Committee (SiSCORE) ประจำปี 2562
November 15, 2019

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where good ideas come from” ในงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด

line_975106227801-1024x779

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where good ideas come from” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน บรรยาย หัวข้อ “ภาพรวมของความสำเร็จของหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด” ในงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด โดยหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Recent post