มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Social Protection Week ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
November 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”
November 26, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์พัฒนด้านการศึกษาแบบ STEM

1574679382843-1024x683

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณาจารย์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา สนับสนุนให้นักเรียนร่วมทําโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงจัดสรรโควตาให้นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นการสร้างกำลังสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Recent post