มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Social Protection Week ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
November 25, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์พัฒนด้านการศึกษาแบบ STEM
November 26, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์พัฒนด้านการศึกษาแบบ STEM