วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศ
November 21, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”
November 22, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน APACPH-CCHP Meeting

Apacph Meeting03

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน APACPH-CCHP Meeting โดยมี Professor Dr. Masamine Jimba Former President APACPH ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน APACPH-CCHP Meeting ณ บริเวณการ์เด้นส์ ชั้น 8 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการแสดง “โขน” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งนี้ งานเลี้ยงตอนเย็นของการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 (APACPH-CCHP Meeting) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ ในการสร้างความร่วมมือของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทางสาธารณสุข

Recent post