คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Mahidol MPH International Conference : Public Health beyond Boundaries
November 19, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563
November 19, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ce5

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post