ม.มหิดลติดท็อปเท็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” พิสูจน์ 3 ปีก้าวกระโดดสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงที่สุด”
November 25, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์พัฒนด้านการศึกษาแบบ STEM
November 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Social Protection Week ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

S__153133062

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนายการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Social Protection Week โดยมี Mr. Guy Ryder, Director-General of the International Labour Oegabization (ILO), Ma. Amina Mohammed, Deputy Secretary-General of the United Nations และ Ms Michelle Bachelet, High Commissioner for Human Rights กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง International Labor Organization (ILO) ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกมากกว่า 300 คน โดยที่ประชุมมุ่งถกประเด็นการบรรลุ SDG 1.3 และ Universal Social Protection ภายในปี ค.ศ. 2030 (USP 2030) และการยอมรับ ILO Centenary Declaration โดยเป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงระหว่าง 25-26 พฤศจิกายน 2562 และประชุมระดับปฏิบัติการรัหว่าง 27-28 พฤศจิกายน 2562 โดยจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ ILO ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้รับเชิญให้นำเสนอใน Theme: Health Protectionใน Speed Networking Marketplace: Initiatives on Social Protection ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Recent post