วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้บริหารจาก University of Edinburgh
November 27, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
November 28, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

Tiwsc_191128_0006

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (Thailand International Wind Symphony Competition 2020 TIWSC) โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ คุณเจียง ซีเหวิน รองประธานและเลขาธิการ สมาคมชิมโฟนิคแบนด์และอองซองค์เบิลแห่งประเทศจีน เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร

การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ภายใต้โครงการ King Power Thai Power พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเวทีที่สร้างโอกาสและสนับสนุนพลังทางด้านดนตรี พร้อมยกระดับวงดุริยางค์ เครื่องเป่าของไทยให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และการประกวดในปีนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้

Recent post