คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร
November 14, 2019
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where good ideas come from” ในงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด
November 15, 2019

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด

4A5AC65A-2DE0-4A07-B892-F7FD285EBC27

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด งานครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือ มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด โดยหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเวลา 40 ปี การจัดงานครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Recent post