งานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
November 21, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน APACPH-CCHP Meeting
November 22, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศ