คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”
November 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
November 22, 2019

Courtesy Call of Ambassador of Japan to the Kingdom of Thailand to Mahidol University to Discuss on Mahidol-Amata Collaboration

mu-jp6

On 22nd November 2019, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting President of Mahidol University, together with Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Ph.D., Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, cordially welcomed H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand, and Mr. Masaharu Kuba, First Secretary, at VIP Room, 5th Floor, Office of the President, Mahidol University, Salaya Campus.

On this occasion, representatives from AMATA Corporation Public Company Limited, Mr. Nol Ruangnaovarat, Urban Development Manager, and Mr. Toshio Ishikawa, Senior Department Manager, also join the meeting as a Public – Private Partnership of Mahidol University. The meeting focused on the opportunities to develop education and medical health in Thailand and ASEAN.

Recent post