คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน APACPH-CCHP Meeting
November 22, 2019
Courtesy Call of Ambassador of Japan to the Kingdom of Thailand to Mahidol University to Discuss on Mahidol-Amata Collaboration
November 22, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”