คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication
November 26, 2018
ม.มหิดล-สสว. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย
November 26, 2018

Signing of MoU with Chung Shan Medical University

dt-4

Prof. Dr. Waranun Buajeeb, Dean of the Mahidol University Faculty of Dentistry, together with Prof. Dr. Rudee Surarit, the Deputy Dean for Research, welcomed on November 22, 2018, Dr. Ko Huang Lue, President of Chung Shan Medical University, and Dr. Yu-Chai Chang, Dean of the College of Oral Medicine of the same university.

The meeting was done for the signing of the Memorandum of Agreement between the two universities represented. The MoU was made with the purpose of promoting collaboration in education and research between the two universities to promote joint education and research projects, the exchange of undergraduate and postgraduate students, the exchange of academic information, publications and materials and other activities that would be beneficial for both dental institutions.

Recent post