มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โครงการลานสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
November 6, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา
November 7, 2019

MU Backpack Forum 2019

1573039413804-1024x682

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน MU Backpack Forum 2019 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการเสวนา ในโอกาสนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้ร่วมโครงการ MU Backpack Scholarship 2019 ได้แก่ รางวัล The Best Reports รางวัล The Best Clips และรางวัล Popular Vote ปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ได้รับทุนจากโครงการ MU Backpack Scholarship 2019 ทั้ง 33 กลุ่ม ณ ลานดอกกันภัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post