ม.มหิดลจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Implementation Science Research Training School
November 6, 2019
MU Backpack Forum 2019
November 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โครงการลานสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

DSC_9154

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมหารือกับ คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เกี่ยวกับ เรื่อง “โครงการลานสุขภาพเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย” (Dutch Mill Healthy Lifestyle Park) โดยสนับสนุนติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 Station บนฐานซีเมนต์ งานเดิน – วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี (Healthy Lifestyle Run 2020) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเจรจาด้านความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 516  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post