มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม“Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”
November 8, 2019
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th ANOH Conference 2019” (ANOH 2019)
November 11, 2019

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

line_389280310199442-1024x683

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยในช่วงเช้า นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่วนงานต่างๆ ร่วมในพิธี

Recent post