พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
November 8, 2019
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
November 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม“Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

mu08

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และเปิด“ตลาดนัดแห่งความสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของการเสริมสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และต่อด้วยนำเสนอสรุปผลมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาผู้บริหาร “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : เราจะไปด้วยกันอย่างไร” จากนั้นเป็นกิจกรรมชมบูธนิทรรศการ และShopping ความสุขด้วยสกุลเงิน HU (Happy University Dollar) ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Recent post