โครงการทำหมันยุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมองค์การอนามัยโลก
November 5, 2019
ม.มหิดลจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Implementation Science Research Training School
November 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแถลงข่าว งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run for Fund”

1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมในการแถลงข่าวด้วย ณ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund” นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้สมทบทุน “กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล” และ “ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกแขนงวิชา และเป็นทุนสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดจากการรักษาพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานด้านการพัฒนา ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาพนักศึกษา และช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 

โดยกิจกรรม งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund” จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในรูปแบบ  LOVE Life Run เน้นรักษ์ธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ โดยภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ Zero Waste จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การรณรงค์ให้ในงานใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้ไหม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสีย โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนรับแก้วน้ำ ณ จุดสตาร์ท และนำไปรับน้ำดื่มตามจุดแจกน้ำดื่ม เพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ และเมื่อถึงเส้นชัยมีการแจกขวดน้ำเพื่อใช้สำหรับกรอกน้ำดื่มตามจุดบริการงานต่างๆ นอกจากนี้ผู้สมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน สามารถปฏิเสธการรับเสื้อวิ่ง เพื่อนำบริจาคให้กับผู้พิการ โดยเสื้อแต่ละตัวจะแทนเงินมูลค่า ๘๐ บาท ซึ่งเงินที่ได้รับจะนำไปบริจาคช่วยเหลือให้กับผู้พิการในด้านต่างๆ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://foundation.mahidol.ac.th/mucharityrun/register/

Recent post