มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก De LaSalle Medical and Health Sciences Institute ประเทศฟิลิปปินส์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดศูนย์วิจัยนวัตกรรม SCG-MUSC Innovation Research Center
November 7, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล”
November 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก De LaSalle Medical and Health Sciences Institute ประเทศฟิลิปปินส์

IMG_6838

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Student Affair,De LaSalle Medical and Health Sciences Institute ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาในระดับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากร ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

Recent post