มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา
November 7, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก De LaSalle Medical and Health Sciences Institute ประเทศฟิลิปปินส์
November 7, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดศูนย์วิจัยนวัตกรรม SCG-MUSC Innovation Research Center

sc2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ SCG จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรม SCG-MUSC Innovation Research Center มุ่งสร้างนวัตกรรมทางเคมีขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Vice President และ CTO – Innovation and Technology ธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี และคุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนวิจัยและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการวิจัยร่วมของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ได้มีการนำชมความความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยของศูนย์วิจัยฯ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของทั้งสององค์กรที่พร้อมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ประเทศได้อย่างตรงเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้ในศาสตร์เคมีเชิงลึกของมหาวิทยาลัยมหิดล ประสานกับเทคโนโลยีทันสมัยระดับการสเกลอัพเชิงอุตสาหกรรมของ SCG เพื่อใช้ต่อยอดในการสร้างวัสดุและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต เป็นก้าวที่สำคัญของวงการวิจัยระดับชาติแบบ Public-Private Partnership และเป็นความร่วมมือในการสร้างผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับประเทศ ผ่านโปรแกรมการศึกษาที่มาจากการทำงานร่วมกัน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่ประสานความเข้มแข็งขององค์กรพันธมิตรเข้าด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสในการร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในโครงการดังกล่าวกับนักวิจัยของศูนย์ฯ ด้วย

Recent post