โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18
November 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)
November 14, 2019

กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World”

98A3361A-680B-42E3-8357-25792149B114

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองให้นักศึกษาได้เห็นโอกาสและเปิดมุมมองการทำงานด้านดิจิทัลให้กว้างขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายชิตพล มั่งพร้อม CEO และผู้ก่อตั้ง Zanroo ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้ก่อตั้งธนาคารจิตอาสา และนายสมจินตนา เปรมปราชญ์ ผู้บริหารการพัฒนาแพลตฟอร์มธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com โดยมี อ.ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ Innogineer Maker Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

Recent post