มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for Performance Excellence
November 1, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Strategic Planning for Innovations Environmental Health)
November 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี2562”

open01

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันจาก 34 ส่วนงาน โดยในปีนี้มีครูและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าจำนวน 1,389โรงเรียน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะ/ วิทยาลัย/วิทยาเขตต่างๆของ ม.มหิดล การเสวนา “มหิดลTCAS” ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม Campus Tour นั่งรถรางชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสีเขียวในวิทยาเขตศาลายา โดยมีนักศึกษา MU Guide นำชมตลอดเส้นทาง กิจกรรม MU Festival โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมถึงการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post