พิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
October 16, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1”
October 17, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร”

012

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร””  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และการแสดงจากนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถา และ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากรเพื่อแสดงความระลึกคุณูปการของอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์มาโดยตลอด ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในด้านต่างๆ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post