เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA ประจำปี 2562”
October 29, 2019
วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”
October 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”

29102019_191030_0025_1024x693

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับนักศึกษาและบุคลากรจิตอาสา โดยการนำจักรยานเก่ามาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ และนำส่งมอบให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนบางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากรจิตอาสาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักศึกษาจิตอาสาทั่วไป

ในการนี้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบจักรยาน และ พ.ต.ท. โสภณ มุ้ยจั่น รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.อ.ไชโย จ.อ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบจักรยานพร้อมกันด้วย โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสา บุคลากรจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเอกชน และทีมผู้แทนจากโรงเรียนบางระกำ จ.พิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post