คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาถกฐาพิเศษ AI is all around ฉลองครบรอบ 61 ปี การก่อตั้ง พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
October 22, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
October 22, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาถกฐาพิเศษ AI is all around ฉลองครบรอบ 61 ปี การก่อตั้ง พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

sc6

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 25 “AI is all around” ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา สอดรับการเปลี่ยนแปลงและความตื่นตัวของสังคมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก ณ ห้อง L-01 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมมอบโล่เกียรติยศ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 แก่ 3 ศิษย์เก่าผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ดแอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Sustainability and Corporate Branding บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 คณะวิทยาศาสตร์ยังคงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนเห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการค้ำจุนสังคมและมนุษยชาติ ด้วยการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากลที่จะก่อประโยชน์ให้กับสังคม สร้างความก้าวหน้าให้กับประชาคมวิทยาศาสตร์ และขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าต่อไป

Recent post