มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา Association to Advance Collegiate Schools of Business แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
October 22, 2019
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
October 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา Association to Advance Collegiate Schools of Business แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

101788

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีของ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมงาน พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ Prof. Geoff Perry ในโอกาสที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง Vice President and Chief Officer Asia-Pacific, AACSB International ในปี 2563

Recent post