วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี

สถาบันฯเด็ก ม.มหิดล แถลงข่าว “สมองเด็กไทยรอดจากภัยสารหนูแล้ว…(หรือไม่?)
October 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทน จาก Macquarie University
October 15, 2019

วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี

cf9

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post