มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล” มุ่งสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ
October 19, 2019
“นครสวรรค์มาราธอน 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”
October 20, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม

first

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ศาลายา ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดกฐิน ณ วัดสุวรรณาราม โดยจัดเป็นขบวนเรือเชิญผ้าไตรพระราชทานล่องตามคลองมหาสวัสดิ์ เเละเทียบท่าหน้าวัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และหัวหน้าส่วนราชการ เอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

Recent post