คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ”

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
October 29, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
October 29, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ”

28102019_191029_0011

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ” ร่วมกับ หอศิลป์พุทธะและภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี คุณสุกัญญา ลี้เจริญ หัวหน้างานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผู้จัดการหอศิลป์พุทธะ กล่าวต้อนรับ ณ หอศิลป์พุทธะ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน เพื่อขยายความเข้มแข็งด้านการศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “วิธีการประหยัดพลังงานในบ้านและในโรงเรียน” และการแข่งขันวัดความรู้ “การออกแบบป้ายสื่อเชิญชวนการรณรงค์ประหยัดพลังงาน” ซึ่งผลการประกวดทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “ลดใช้ไฟฟ้า ช่วยชาติเจริญ

Recent post