นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Start up ในงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน
October 29, 2019
สถาบันฯเด็กจัดแถลงข่าวร่วมกับศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เรื่องผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก
October 29, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay

001

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Prof. Dr. Michael Alexander, Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs และ Mr. Blent Blahnik, Director of International Education จาก University of Wisconsin at Green Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบเพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post