วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี
October 15, 2019
พิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
October 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทน จาก Macquarie University

001_1024x683

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้อนรับ Prof. Isak (Sakkie) Pretorius, Deputy Vice – Chancellor (Research) และผู้แทน จาก Macquarie University ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในช่วงเช้า Prof. Isak (Sakkie) Pretorius, Deputy Vice – Chancellor (Research) บรรยายพิเศษในงาน “Macquarie University’s Research Strategy and Workshop on Synthetic Biology for the Future” ณ ห้อง 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบาย และ Best Practice ด้านการวิจัยของ Macquarie University และแนะนำงานวิจัยด้าน Synthetic Biology จากนั้น  ผู้แทนจาก Macquarie University หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้การต้อนรับและคณะผู้วิจัยบรรยายสรุปผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

Recent post