พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Presidents’ Forum of Southeast Asia and Taiwan Universities (SATU) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “2019 SATU Local Chapter Workshop”
October 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ Norvic Institute of Nursing Education ประเทศเนปาล
October 18, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

20191018_๑๙๑๐๑๘_0004_1024x683

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นำโดย Prof. Jyh-Yang Wu ,President ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และบัณฑิตศึกษา และ Prof. Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมต้อนรับและหารือพบปะพูดคุย สำหรับการลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการพบปะเจรจาความร่วมมือในด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องรับรองแขก VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post