คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้าร่วมการเปิดเครือข่ายครั้งที่ 2 ของ Belt and Road Tropical Medical Alliance มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

“นครสวรรค์มาราธอน 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”
October 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือร่วมกับ I-Shou University
October 21, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้าร่วมการเปิดเครือข่ายครั้งที่ 2 ของ Belt and Road Tropical Medical Alliance มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

tropmed26

ศาสตราจารย์ พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้เดินทางไปยังเมืองโป๋อ่าว มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมการเปิดเครือข่ายทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งมีสมาชิกถึง 105 สถาบัน ใน 30 ประเทศทั่วโลก และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของเครือข่าย Belt and Road Tropical Medical Alliance

การประชุมเครือข่ายครั้งนี้ จัดขึ้นที่ Asia Bay International Hotel เมืองโป๋อ่าว มณฑลไห่หนาน ซึ่งทางคณะผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีวิชา ครุฑสูตร เพื่อเป็น Keynote Speaker โดยบรรยายในหัวข้อ Togetherness for the Best research Outcomes ภายใต้ธีมการประชุม Building Effective Research Partnerships for Tropical Medicine โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมการเปิดเครือข่ายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และได้กระแสตอบรับจากสมาชิกเครือข่ายจากสถาบันอื่นที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICTMM 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2562 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการประชุมการเปิดเครือข่าย BRTMA2 และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเองซึ่งจะได้มีโอกาสแสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคเขตร้อนกับสถาบันอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณาจารย์ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จีน Hainan Medical University (HMU) ณ เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยทาง HMU นำพาคณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ต่อมาในช่วงบ่าย The Second Affiliated Hospital of Hainan Medical University โดยมี คุณ Jing He รองประธานโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนำเยี่ยมชมโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลมีเนื้อที่กว้างขวางเพื่อรองรับผู้ป่วย มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร อีกทั้งมีกรณีศึกษาการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 100 รายต่อปี ซึ่งทำให้เห็นว่ามีความเจริญและศักยภาพทางด้านการแพทย์ที่ดีเยี่ยมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร ซึ่งคณาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีความประทับใจอย่างมากกับการเยี่ยมชมในครั้งนี้

Photo Credit : BRTMA2019, The second Affiliated Hospital of Hainan Medical University Website

Recent post