“นครสวรรค์มาราธอน 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม
October 20, 2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้าร่วมการเปิดเครือข่ายครั้งที่ 2 ของ Belt and Road Tropical Medical Alliance มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
October 21, 2019

“นครสวรรค์มาราธอน 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์”

28A6971D-5BFF-4A16-B728-CD916A7E4A42

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวิ่ง“นครสวรรค์มาราธอน 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 31 พร้อมด้วยแพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การจัดการแข่งขัน “นครสวรรค์มาราธอน 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ รุ่นที่ 37 โดยมีนายเกียรติพล ลิ้มไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้หลักหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และห้องผ่าตัดของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง รางวัลชนะเลิศระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง และรางวัลชนะเลิศระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง โดยการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,180 คน

Recent post