นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Start up ในงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
October 29, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay
October 29, 2019

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Start up ในงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน

41F820CC-470D-4538-907E-5A373779BB9E

นักศึกษา Startup มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีม Selfin ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ Mr.Tin Truong ,นางสาวญาณิศา สรวลเส, นางสาวศุจิกา สิงห์ปาน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายณภัฒร์ สุวรรณศร, นายอาทิตย์ นาประดิษฐ์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธนกร ภาแสงเทียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน ด้วยโครงการธุรกิจ Intelligent Market Place for ADHD children ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีอาการสมาธิสั้น (ADHD) โดยที่ผู้ปกครองสามารถหากิจกรรมต่างๆ มาช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ตรงตามความต้องการ และความสนใจของเด็ก โครงการได้รับการยอมรับจากกรรมการว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจสูง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งทั้งหมด 16 ทีมจาก 5 ประเทศ

ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีม Selfin ได้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Global Health Tech Hackathon Challenge 2019 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ Royal Academy of Engineering, UK

Selfin เป็นตัวอย่างของ Startup ที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการต่างๆของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งเฟ้นหาและสนับสนุนนักเรียนนักวิจัยรวมถึงอาจารย์ให้สามารถเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นธุรกิจจริง