มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Science and Technology in Society Meeting forum (STS forum 2019): 16th Annual Meeting 2019 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2562
October 6, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม Yushan Forum เข้าเยี่ยมคารวะ Deputy Minister of Health and Welfare ประเทศไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือกับ Institute for Biotechnology and Medicine Industry
October 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University

001_1024x683

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับ Mr. Wang Yinghua, President of Mingde College of Guizhou University และผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post