พิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทน จาก Macquarie University
October 15, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร”
October 16, 2019

พิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

eg11

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วย นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post