มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทน จาก Macquarie University
October 15, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “2 ทศวรรษสัตวแพทย์มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง “ปานเทพ รัตนากร”
October 16, 2019

พิธีลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กับเขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)