วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนา The Business of Platforms

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
October 30, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยการจัดการ
October 31, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสัมมนา The Business of Platforms

1572431608682-1024x681

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา “The Business of Platforms” โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ Prof. Michael A. Cusumano วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) กล่าวบรรยายในหัวข้อ “The Business of Platforms” โดยมี ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อิทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานสัมมนา The Business of Platforms จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 ของการจัดหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 (รุ่นที่ 9) จะเปิดหลักสูตร Senior Executive Education Program ในหัวข้อ “Strategy & Innovation for Businesses in Asia (SIBA)” ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริหารระดับสูงในด้าน Strategy and Innovation

Recent post