คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ”
October 29, 2019
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวที Start up ในงาน NCKU Maker Festival 2019 ที่ประเทศไต้หวัน
October 29, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

PA py7

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post