วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”
October 30, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา
October 30, 2019

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”

74662499_959054417791688_4163039412633993216_o_1024x683

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา “ผ่าแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและธรรมศาสตร์” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อขยายผลที่ได้จากการศึกษามาเสนอแนะสู่แนวทางการปฎิบัติ การรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาอื่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีที่ต้องการการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เล็งเห็นถึงประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่ประชาสังคมโดยรวม โดยดึงการพัฒนาที่กระจัดกระจายแบบไร้ทิศทาง มาจัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ให้กระชับและมีประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งสูง บรรเทาปัญหาด้านการจราจรและมลพิษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

Recent post