คณะวิศวกรรมศาสตร์ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิล ตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนบางระกำ”
October 30, 2019
Mahidol University and the Ministry of Foreign Affairs Sign Memorandum of Understanding (MOU) to establish the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue
October 30, 2019

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สวทช. และ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “ผ่าแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง”