สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา Association to Advance Collegiate Schools of Business แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
October 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Asian Quality Service Award ในโครงการ “Siriraj Connect”
October 24, 2019

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย

bau1

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และการศึกษา ผศ. พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ อาจารย์ ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล อาจารย์ ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา อาจารย์ ดร. เพลิน ประทุมมาศ นักศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Melly Latifah, Alfiasri, M.Si และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Department of Family and Consumer Science, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในอนาคตภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในช่วงเช้าได้มีการนำเสนอภาพรวมงานด้านต่างๆ ของทั้งสองสถาบัน จากนั้นได้มีการพูดคุยหารือความร่วมมือ และในช่วงบ่ายได้เข้าชม Safety Hunter และนั่งรถรางชมมหาวิทยาลั

Recent post