มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา Association to Advance Collegiate Schools of Business แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
October 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Asian Quality Service Award ในโครงการ “Siriraj Connect”
October 24, 2019

National Institute for Child and Family Development, Mahidol University hosts Bogor Agricultural University, Indonesia

bau1

On Tuesday 22nd October 2019, Assoc.Prof. Adisak Plitponkarnpim, M.D., Director of National Institute for Child and Family Development, along with Dr. Nonthasruang Kleebpunp, Deputy Director of Academic Services and Education, Asst. Prof. Kaewta Nopmaneejumruslers, M.D., Deputy Director of Clinical Services and Early Childhood Development Center, Asst. Prof. Dr. Vasunun Chumchua, Deputy Director of Innovation and Information Technology, Dr. Chadarat Hengsadeekul, Dr. Kannika Permpoonputtana, Dr. Plern Pratoommas, Master Students from NICFD, International Relations Officer and team welcomed Dr. Melly Latifah, Alfiasri, M.Si and undergraduate students from the Department of Family and Consumer Science, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University, Indonesia on the occasion that they visit and discuss future collaboration with the National Institute for Child and Family Development under the memorandum of understanding on scientific research and education cooperation at the National Institute for Child and Family Development, Mahidol University.

In the Morning, both institutes present the overview of our work after that we discussed the future collaboration and in the afternoon, we visit Safety Hunter and sightseeing around Mahidol University.