มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
October 1, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานแสดงความยินดีปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
October 1, 2019

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Updated Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice”

133038_1024x576

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Updated Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ นายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเชิญวิทยากรบรรยาย

การบรรยายฯ ในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องบรรยาย K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post