มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
October 1, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานแสดงความยินดีปูชนียบุคคล 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
October 1, 2019

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ม.มหิดล จัดการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Update d Pharmacology of Marijauna: From Fact to Clinical Practice”