วิศวะฯ มหิดล คิดค้น “MOVDIFY SYSTEM” เครื่องทำกายภาพบำบัดด้วยตนเอง
October 10, 2019
พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 11, 2019

งานแสดงมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

mb5

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และทีมผู้บริหารส่วนงาน และอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย อายุครบ 72 ปี ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ นานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศิษย์เก่าและปัจจุบัน ณ ห้องประชุมทับทิมและราชา โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

Recent post