งานแสดงมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
October 10, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา
October 11, 2019

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

mahidol-46

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม รับบิณฑบาต สำหรับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ได้จัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีฯ ถวายมาลัยราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ได้ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ไตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

Recent post