มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม
October 20, 2019
Signing ceremony with I-Shou University, Taiwan
October 21, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้าร่วมการเปิดเครือข่ายครั้งที่ 2 ของ Belt and Road Tropical Medical Alliance มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน