มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)
November 14, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” เพื่อผลักดันการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้เรียน
November 14, 2019

งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

line_20425194288881-1024x678

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเซ่นไหว้พ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ประจำอาคาร ต่อด้วยทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีสงฆ์ นอกจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม การแสดงนาฏศิลป์ นักเรียนจากโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตพุทธมณฑล รวมทั้งมอบทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร

Recent post