มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
November 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
November 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

kratong5

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยและคนในท้องถิ่น ประกอบกับเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักและระลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยมีพิธีตักบาตรท้องน้ำพระสงฆ์บิณฑบาตทางเรือ และเป็นการอนุรักษ์เรือและวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ให้คงอยู่ตลอดไป ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Recent post